PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai14:04:49
2Khách vãng lai13:57:45
3Khách vãng lai13:57:44
4Khách vãng lai12:55:18
5Khách vãng lai12:41:16
6Khách vãng lai11:56:43
7Khách vãng lai11:56:32
8Vũ Thị Anh10:02:18
9Khách vãng lai10:02:10
10Vũ Thị Anh10:02:03
11Khách vãng lai10:01:53
12Nguyễn Thị Phượng09:04:37
13Khách vãng lai09:03:43
14Khách vãng lai08:23:13
15Khách vãng lai08:22:45
16Khách vãng lai08:21:59
17Khách vãng lai07:32:43
18Khách vãng lai05:49:13
19Khách vãng lai05:45:53
20Khách vãng lai05:34:33
21Khách vãng lai02:51:56
22Khách vãng lai02:51:51
23Khách vãng lai02:13:51
24Khách vãng lai00:41:23
4 3 2024