PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 21/09/2020
- Chào cờ đầu tuần, Tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết ( theo đơn vị lớp)
- Dạy học theo kế hoạch (dạy TKB 2b/ngày)
- Hoàn thành biểu mẫu thống kê kết quả  phổ cập năm 2020.
- Các bộ phận chủ động XD kế hoạch NH

Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 22/09/2020
- Dạy học theo kế hoạch
- Thống nhất KQ phổ cập 3 cấp học trên địa bàn xã Cao An
- 7h15: Hiệu trưởng dự HN Tổng kết năm học 2019-2020 tại UBND huyện.

Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 23/09/2020
- Dạy học theo kế hoạch
- Kiểm tra CMNV đ/c Thủy (dự 3 tiết)
- Tổ CM lớp 1 dự giờ môn Tiếng Việt: Bài 12: g-h (đ/c Hằng, Vân dạy minh họa)

Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 24/09/2020
- Dạy học theo kế hoạch
- XD dự thảo KH thu chi dạy 2 buổi/ngày
- Các tổ CM: Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề và SHCM theo NCBH năm học 2020-2021
Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 25/09/2020
- Dạy học theo kế hoạch
- Tổ CM lớp 1 dự giờ môn Toán bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (đ/c Én dạy minh họa)
- Tổng vệ sinh trường lớp
- Sơ kết tuần 3 
Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Thứ bẩy : 26/09/2020
-  7h30: Học Chỉ thị nhiệm vụ năm học của huyện, tỉnh và Cấp tiểu học tỉnh Hải Dương.
Tuần : 03 Năm học : 2020 - 2021
Chủ nhật : 27/09/2020
- Nghỉ cuối tuần