PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Công khai thông tin về CSVC, đội ngũ nhà giáo-quản lý-nhân viên, chất lượng giáo dục thực tế của trường Tiểu học Cao An năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]
2 Công khai về chất lượng giáo dục cuối học kỳ II theo thông tư 27 của trường Tiểu học Cao An năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]
3 Công khai về chất lượng giáo dục cuối học kỳ II theo thông tư 22 của trường Tiểu học Cao An năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]
4 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]
5 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]
6 Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021 Nguyễn Thị Thiêm [HyperLink19]